Osnovna škola za odrasle

Osnovna škola za odrasle stvara preduvjete za stjecanje prvog jednostavnog zanimanja za osobe starije od 15 godina. Temeljni cilj nastavnog plana i programa za osnovno obrazovanje odraslih je unaprijediti osnovnu pismenost i znanja te vještine polaznika kako bi mogli nastaviti školovanje te se lakše zaposliti. Tijekom osnovnoškolskog obrazovanja polaznici se osposobljavaju za samostalno učenje što je osnova cjeloživotnog učenja. 

Program je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te je za polaznike još uvijek besplatan, a realizira se kroz program "Za Hrvatsku pismenosti - put do željene budućnosti" čiji je cilj da svi hrvatski građani završe osnovnu školu.

 Uvjet za pohađanje:

- državljanstvo Republike Hrvatske

- polaznici moraju biti stariji od 15 godina

 

Dokumenti potrebni za upis:

- svjedodžba o završenim razredima osnovne škole

- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)

- domovnica

- vjenčani list

- ispunjena upisnica s ugovorom

- osobna iskaznica

 

Nastava u jednom obrazovnom razdoblju (jedan razred) traje 18 tjedana. Nastava je konzultativno-instruktivna, a obično počinje u siječnju odnosno listopadu mjesecu. Po završetku školovanja polaznik dobiva svjedodžbu o završenom razredu osnovne škole.