Katalog informacija

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172./03., NN 114./10., NN 25./13.) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba od tijela javne vlasti može zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Stoga je Pučko otvoreno učilište Vrbovec ustrojilo Katalog informacija Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec koji regulira ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Katalog informacija

Službenica za informiranje

Zrinka Horvat, tajnica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
Tel./fax: 01-2791-115
E-mail: zrinka.horvat@pou-vrbovec.hr, tajnistvo@pou-vrbovec.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati

Zamjenica službenice za informiranje

Mirjana Ivanušić, voditeljica Odjela za kulturu i nakladničku djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec
Tel./fax. 01-2791-115
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati

Način predavanja Zahtjeva za pristupom informacijama

Pisanim putem:

- poštom na adresu:

Pučko otvoreno učilište Vrbovec
Zrinka Horvat, službenica za informiranje
Kolodvorska 1
10 340 Vrbovec  

- putem elektroničke pošte na adrese: zrinka.horvat@pou-vrbovec.hr, tajnistvo@pou-vrbovec.hr

- faksom na broj: 01-2791-115

 Usmenim putem:

- na Zapisnik Zrinki Horvat, službenici za informiranje Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

- putem telefona na broj 01-2791-115 Zrinki Horvat, službenici za informiranje Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

 Obrazac

Zahtjev za pristupom informacijama

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

 

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI 2023. godinu

 

Službenica za zaštitu podataka

Sukladno članku 37., 38. i 39. Opće uredbe za zaštitu podataka (EU) 2016/679 koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine Pučko otvoreno učilište Vrbovec imenovalo je službenika za zaštitu podataka. 

Kontakt podaci: 

E-mail: zastita-podataka@pou-vrbovec.hr 

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati