Predavanja

Pučko otvoreno učilište Vrbovec organizira edukativna predavanja za djecu i odrasle prilagođavajući se potrebama sredine. Do sada smo govorili o obiteljskim vrtovima, o tome kako sačuvati vitalnost u trećoj životnoj dobi, upoznali smo se sa znamenitim Vrbovčankama i Vrbovčanima, naučili štošta o Varoškom lugu te flori i fauni našega kraja.

Predavanja se održavaju u suvremeno opremljenim učionicama uz prikazivanje slika i filmova.