Upravno vijeće

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec ima tri člana kojima mandat traje četiri godine. Dva člana imenuje osnivač Učilišta, Grad Vrbovec, a jednog člana Stručni kolegij Učilišta koji zastupa interese zaposlenika.

Članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec su:

1. Dubravka Rogožar, predsjednica 

2. Vlado Mesnik, član

3. Mirjana Ivanušić, članica