Upravno vijeće

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec ima tri člana kojima mandat traje četiri godine. Dva člana imenuje osnivač Učilišta, Grad Vrbovec, a jednog člana Stručni kolegij Učilišta koji zastupa interese zaposlenika.

Članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec od 7. srpnja 2017. godine su:

1. Hrvoje Herček - predsjednik 

2. Dubravka Rogožar - članica

3. Marija Sedmak - članica