Likovna zbirka

Likovnu zbirku najvećim dijelom čine izlošci autora koji su sudjelovali na Vrbovečkim likovnim susretima organiziranim u godišnjem ritmu od 1981. do 1987. godine te potom bijenalno 1994. godine, 1996. te 1998. godine. Vrbovečke likovne susrete organiziralo je Likovno amatersko društvo Vrbovec te Narodno sveučilište Vrbovec, danas Pučko otvoreno učilište Vrbovec.

Odabrana djela izložena u dvorcu Patačić zavičajnog su karaktera čiji su autori slikari naivci, slikari amateri te školovani slikari. Izložene slike, skulpture i reljefi, njih 30, potpisuju autori koji su porijeklom, rodbinskim vezama, poslom ili nekim drugim djelovanjem vezani za Vrbovec ili su slikali vrbovečke motive. Izložena su djela Ivice Antolčića, Miroslava Barića, Mladena Kefelje, Josipa Boltižara, Dragutina Bešenića, Slavka Jurinjaka, Mirjane Mikšić, Mirka Tomaića, Živko Toplaka, Anice Škrinjarić, Pere Mijića, Ivana Rabuzina, Jasenke Mijalić, Zlatice Hunjed, Dragutina Mandekića, Josipa Happa, Petra Grgeca, Željka Lanovića te Marije Puzak. Preostali dio Likovne zbirke općeg je karaktera te će bit izložen u drugom postavu.    

Branka Hlevnjak, autorica postava, ustvrdila je da su pluralistički karakter Likovnoj zbirci Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec dali povjesničar umjetnosti Juraj Baldani (1929.-2010.) i naivni slikar svjetskog glasa Ivan Rabuzin (1921.-2008.). Istaknula je da su djela različitih poetika i pristupa, a svjedoče bogatstvo mašte, opažaja i osjećaja. "Likovna umjetnost uvijek ponovo otkriva složenu čovjekovu prirodu i potrebu da vidljivi svijet prerađuje i pretvara ga u nove vizure, izmijenjene, izmaštane, proživljene, odsanjane i na svaki način produhovljene, iskazane u odabranom mediju: slikama na staklu, grafici, akvarelima, slikama na platnu i pastelu."