Savjetovanja s javnošću

POZIV JAVNOSTI na sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu Statuta POU Vrbovec

Popunjeni OBRAZAC sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću s privitkom potrebno je dostaviti do 14. veljače 2023. godine na adresu elektroničke pošte tajnistvo@pou-vrbovec.hr ili poštom na adresu POU Vrbovec, Kolodvorska 1, 10 340 Vrbovec.  Kontakt osoba: zrinka Horvat, tajnica POU Vrbovec, e-mail: tajnistvo@pou-vrbovec.hr, telefon 01/2791-115.

Po završetku savjetovanja svi pristigli komentari bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.  Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici www.pou-vrbovec.hr na poveznici http://www.pou-vrbovec.hr/index.php/home/savjetovanja_s_javnoscu/

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.