Etnografska zbirka

Etnografska zbirka daje presjek značajnijih elemenata tradicijske kulture vrbovečkog kraja. Čine ju predmeti kućnog inventara (namještaj, kuhinjski inventar), predmeti za izradu tekstila, tekstilno rukotvorstvo, narodne nošnje, oglavlja i nakit, lončarski proizvodi, predmeti vezani uz običaje, vjerovanja i igre (npr. pisanice), alati i poljoprivredne alatke te drugi predmeti korišteni u seoskom domaćinstvu. Uz predmete materijalne kulture Zbirka sadrži i etnografsku pisanu građu (narodne priče, legende, kazivanja).    

Sustavno prikupljanje predmeta narodne kulture, njihovo čuvanje, muzeološka obrada, proučavanje te prezentacija građe i nadalje je u fokusu interesa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec. Zbog nedostatka prostora izloženo je pedesetak predmeta dok se ostali tek povremeno izlažu, najčešće za vrijeme turističko-kulinarske manifestacije Kaj su jeli naši stari. Većina predmeta je darovana, neki su posuđeni, rijetki otkupljeni. Najbrojniji izlošci su s početka 20. stoljeća, a prestali su datirani do 60-ih godina 20. stoljeća. Njihova estetska i uporabna vrijednost dojmljiva je jer su izvrsno sačuvani.