O nama

Razvoj ustanove

Pučko otvoreno učilište Vrbovec osnovao je Narodni odbor općine Vrbovec 18. veljače 1961. godine kao Narodno sveučilište Vrbovec. Godinu dana kasnije Učilište dobiva uknjižbom Narodnog odbora općine Vrbovec na korištenje zgradu u kojoj i danas djeluje, a u njoj su prije radili članovi Hrvatskog pjevačkog društva "Petar Zrinski", DVD-a Vrbovec, Obrtničke zadruge Vrbovec te sportskog društva Sokol.

U sastavu Učilišta od samih početaka radila je knjižnica i kino, provodilo se obrazovanje odraslih, prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanja i raznovrsni tečajevi.

Školske godine 1965./66. s radom počinje Osnovna glazbena škola kao područno odjeljenje Glazbene škole Vatroslav Lisinski iz Bjelovara. Godine 1980. Osnovna glazbena škola Vrbovec verifikacijom svojih programa postaje podružnica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec.

Autoškola počinje s radom 1968. godine.

S povećanjem djelatnosti i broja korisnika, povećavaju se i prostorne potrebe. Godine 1986. Gradsko poglavarstvo daje na korištenje i upravljanje Učilištu Likovnu galeriju Vrbovec i Dvorac Patačić. Likovna galerija Vrbovec dijelom je uređena prikupljenim  sredstavima s aukcije slika koju su organizirali Likovna udruga Vrbovec i Učilište, a veliku je ulogu u ovoj akciji imao pokojni velikan hrvatske naive Ivan Rabuzin. 

Godine 1997. odredbom Zakona o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97) Narodno sveučilište Vrbovec mijenja naziv u Pučko otvoreno učiliše Vrbovec. Knjižnica postaje samostalna i 2000. godine prestaje raditi u sastavu Učilišta.

Ustroj ustanove danas

Pučko otvoreno učilište Vrbovec danas čine sljedeće ustrojbene jedinice:

  1. Autoškola Vrbovec
  2. Muzej grada Vrbovca
  3. Odjel za kulturu i nakladništvo 
  4. Odjel za obrazovanje i cjeloživotno učenje
  5. Odjel zajedničkih poslova