Arheološka zbirka

Brončano zvono, 13.-15. stoljeće

Brončano zvono, 13.-15. stoljeće

Vrbovečko područje do nedavno je bila svojevrsna arheološka crna rupa. Naime, koliko je poznato nikada nisu rađena arheološka istraživanja u gradu i okolici. Stoga nismo imali niti jednog arheološkog izloška, a naša su se saznanja o nekadašnjem životu na ovim prostorima svodila na oskudne podatke iz literature. Zahvaljujući suradnji s Institutom za arheologiju, koji je 2011. godine započeo istraživati lokalitet Buzadovec, Vrbovec je konačno upisan u hrvatsku arheološku kartu te su restaurirani nalazi s ovoga lokaliteta od studenoga 2013. postali dijelom Muzejske zbirke Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec. Ovo je nalazište otkriveno prilikom kopanja trase buduće autoceste A12 Sveta Helena - GP Gola, dionica Gradec - Kloštar Vojakovački te je bilo potrebno provesti zaštitna arheološka iskapanja. Institut za arheologiju istraživanja je proveo tijekom 2011. i 2012. godine na površini od 15340 m2 u kojima je otkriveno veće kasnosrednjovjekovno naselje s ostacima dvjestotinjak objekata. Potporu nastanku ove zbirke dao je Grad Vrbovec i Zagrebačka županija.

Arheološka zbirka sadrži 51 izložak iz 13. odnosno 15. stoljeća. Pronađeni su i tragovi starijih prapovijesnih naselja, odnosno jame i keramički nalazi iz razdoblja 1. st. pr. Krista te pojedinačni litički artefakti iz srednjovjekovnih objekata, a koji potječu iz još starijih prapovijesnih razdoblja. U zbirci se mogu vidjeti kamene sjekire i grebala iz neolitika, ulomci rubova lonaca iz mlađeg željeznog doba, restaurirani lonci za pripremu i čuvanje hrane, kosti domaćih životinja je jedini ljudski ostatak, jako istošeni zub. Izloženi su i željezni predmeti, noževi, spojnica, vršak strelice, ostruga te lijepo brončano zvono. Posjetitelji zbirke mogu se pogledati i finu stolnu keramiku te mnoštvo keramičkih kugli za koje se pretpostavlja da su služile kao projektili za praćku ili za grijanje hrane.

Autorice postava i legendi su dr. sc. Tatjana Tkalčec i dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiju. Stručni suradnici bili su dr. sc. Kazimir Miculić, prof. dr. sc. Ivor Karavanić te dr. sc. Renata Šoštarić. Likovni postav potpisuju Sanja Prijatelj i Mirjana Ivanušić iz Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec.