Osposobljavanja

Pučko otvoreno učilište Vrbovec nudi 9 programa osposobljavanja:

• njegovatelj/ica

• pomoćni/ kuhar/ica

• pekar

• zidar

• soboslikar - ličilac

• krovopokrivač

• parketar

• keramičar

• tesar

 

Njegovatelj/ica

Za program osposobljavanja za njegovatelje/ice postoji veliki interes posebice s obzirom na dugu tradiciju njege starijih i nemoćnih osoba te djece u našem kraju. Upisi se organiziraju dva puta godišnje, najčešće u veljači i listopadu. Nastava počinje neposredno nakon formiranja grupe. Teorijski dio (Njega bolesnika) i praktična nastava odvija se u Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec, a praktični rad u zdravstvenim ustanovama. Program traje 560 sati od čega je teorijska i praktična nastava 350 sati, a praktična nastava u zdravstvenoj ustanovi 210 sati. 

Uvjeti za upis:

• najmanje završena osnovna škola

• navršenih 18 godina života   

 

Potrebna dokumentacija:

• svjedodžba o završenoj školi

• domovnica

• rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih

• vjenčani list

• liječnička svjedodžba obiteljsek medicine

 

 

Pomoćni/a kuhar/ica

Upisi se organiziraju dva puta godišnje, najčešće u veljači i listopadu. Nastava počinje neposredno nakon formiranja grupe. Nastava je konzultativno-instruktivna, a predmeti su: ugostiteljska roba i oprema, kuharstvo, higijena te zaštita na radu. Program traje 385 sati od čega je teorijska nastava 145 sati, a praktična nastava 240 sati.

Uvjeti za upis:

 • najmanje završena osnovna škola

 • navršenih 15 godina života

 • liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta za poslove pomoćnog kuhara

 

Potrebna dokumentacija:

• svjedodžba o završenoj školi

• domovnica

• rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih

• vjenčani list

• OIB

• kopija osobne iskaznice

 

Po završetku programa osposobljavanja polaznici stječu znanja o pripremi jela i pića u ugostiteljstvu uz nadzor iskusnog kuhara. Polaznici kroz program osposobljavanja upoznaju tehniku i organizaciju rada pripreme jela, upoznaju suvremeno kuharstvo, normative u kuharstvu, namirnice, kuhinjsko posuđe i njegovu namjenu, nauče primjenjivati zaštitu na radu, osobnu zaštitu, voditi računa o higijeni na radu i zaštiti okoliša, nauče tehnološke postupke u pripremanju jela te kako ekonomično i racionalno koristiti namirnice.

 

Detalji o preostalim programima dostupni su na tel. 01-2791-115, mob. 091-2791-115 te e-mail: sanja.prijatelj@gmail.com   

Cjenik u privitku. Plaćanje na rate ili u odjednom uz 10% popusta.