Osposobljavanja

Pučko otvoreno učilište Vrbovec nudi ove programe osposobljavanja:

• njegovatelj/ica

• dadilja

 

Njegovatelj/ica

Za program osposobljavanja za njegovatelje/ice postoji veliki interes posebice s obzirom na dugu tradiciju njege starijih i nemoćnih osoba te djece u našem kraju. Upisi se organiziraju dva puta godišnje, najčešće u veljači i listopadu. Nastava počinje neposredno nakon formiranja grupe. Teorijski dio (Njega bolesnika) i praktična nastava odvija se u Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec, a praktični rad u zdravstvenim ustanovama. Program traje 560 sati od čega je teorijska i praktična nastava 350 sati, a praktična nastava u zdravstvenoj ustanovi 210 sati. 

Uvjeti za upis:

• najmanje završena osnovna škola

• navršenih 18 godina života   

 

Potrebna dokumentacija:

• svjedodžba o završenoj školi

• domovnica

• rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih

• vjenčani list

• liječničko uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

 

 

Dadilja 
Program osposobljavanja za dadilje sastoji se od nastave i vježbi u trajanju od 250 sati koja se provodi u našoj učionici i zdravstvenom kabinetu te praktične nastave koja se organizira u obrtu za čuvanje djece u trajanju od 150 sati.
Dadilja 
čuva, brine i njeguje malu djecu u dobi od 6 mjeseci do upisa u odgojno–obrazovnu ustanovu (dječji vrtić ili školu) 
vodi brigu o zdravlju i sigurnosti djeteta, o uravnoteženoj, raznovrsnoj i zdravoj prehrani, o higijeni djeteta
pomaže pri kupanju, odijevanju i hranjenju djeteta,
brine o dnevnom odmoru, igri i zabavi djeteta te o školskim obvezama djeteta, kao i o slobodnim aktivnostima djeteta
nadzire sve obveze djeteta ovisno o mogućnosti i načinu obavljanja djelatnosti odnosno poslova
prati dijete u školu, iz škole ili na rekreacijske aktivnosti
postupa prema uputama roditelja, osim ako su upute roditelja u suprotnosti s dobrobiti djeteta
redovito komunicira s roditeljima djeteta o potrebama i stanju djeteta, prema potrebi izvještava roditelje o zdravstvenom stanju djeteta,
vodi brigu o emocionalnom, fizičkom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta i prilagođava aktivnosti kojima se dijete bavi individualnom razvoju djeteta
 
Uvjeti za upis:
završena minimalno trogodišnja srednja škola
navršenih 18 godina života
liječničko uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje 
Potrebna dokumentacija za upis:
1. svjedodžba srednje škole
2. rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih
3. domovnica
4. vjenčani list

Dadilja 

Program osposobljavanja za dadilje sastoji se od nastave i vježbi u trajanju od 250 sati koja se provodi u našoj učionici i zdravstvenom kabinetu te praktične nastave koja se organizira u obrtu za čuvanje djece u trajanju od 150 sati.

 

Dadilja 

 • čuva, brine i njeguje malu djecu u dobi od 6 mjeseci do upisa u odgojno–obrazovnu ustanovu (dječji vrtić ili školu) 
 • vodi brigu o zdravlju i sigurnosti djeteta, o uravnoteženoj, raznovrsnoj i zdravoj prehrani, o higijeni djeteta
 • pomaže pri kupanju, odijevanju i hranjenju djeteta,
 • brine o dnevnom odmoru, igri i zabavi djeteta te o školskim obvezama djeteta, kao i o slobodnim aktivnostima djeteta
 • nadzire sve obveze djeteta ovisno o mogućnosti i načinu obavljanja djelatnosti odnosno poslova
 • prati dijete u školu, iz škole ili na rekreacijske aktivnosti
 • postupa prema uputama roditelja, osim ako su upute roditelja u suprotnosti s dobrobiti djeteta
 • redovito komunicira s roditeljima djeteta o potrebama i stanju djeteta, prema potrebi izvještava roditelje o zdravstvenom stanju djeteta,
 • vodi brigu o emocionalnom, fizičkom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta i prilagođava aktivnosti kojima se dijete bavi individualnom razvoju djeteta

Uvjeti za upis:

 • završena minimalno trogodišnja srednja škola
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje 


Potrebna dokumentacija za upis:

1. svjedodžba srednje škole

2. rodni list ili izvod iz matične knjige rođenih

3. domovnica

4. vjenčani list