Likovna galerija Vrbovec

Likovna galerija Vrbovec nalazi se u samom centru Vrbovca, pored gradskog parkirališta. Pučko otvoreno učilište Vrbovec koristi dvije prostorije na katu ove zgrade za svoje potrebe, najčešće za izložbe primjerice za vrijeme manifestacije Kaj su jeli naši stari.