Natječj za upis u programe obrazovanja odraslih

Petak, 7. rujna 2018.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec na 2. sjednici održanoj 7. rujna 2018. jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u rujnu 2018. i to kako slijedi: 

1. osnovno obrazovanje odraslih - 10 polaznika/ica

2. osposobljavanje za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba - 50 polaznika/ica

3. osposobljavanje za kuhara/icu - 10 polaznika/ica

Pravo upisa u programe obrazovanja odraslih imaju sve osobe starije od 15 godina. Za programe osposobljavanja uvjet je završena osnovna škola. Potrebna dokumentacija za upis: svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju, domovnica/osobna iskaznica, rodni list, vjenčani list, prijavnica-upisnica. Nastava je konzultativno-instruktivna, a održava se ovisno o potrebama grupe. Nastava počinje u mjesecu listopadu.

Prijave i informacije na telefon 01-2791-115, mob. 091-2791-115 te e-mail: obrazovanje@pou-vrbovec.hr.