Upravno vijeće

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec ima tri člana kojima mandat traje četiri godine. Dva člana imenuje osnivač Učilišta, Grad Vrbovec, a jednog člana Stručni kolegij Učilišta koji zastupa interese zaposlenika.

Članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec od 9. travnja 2018. godine su:

1. Alojzija Tvorić Kučko  - predsjednica  

2. Dubravka Rogožar - članica

3. Marija Sedmak - članica