Koncert u čast velikih kompozitora

Utorak, 19. travnja 2011.

Osnovna glazbena škola Vrbovec održat će koncert u čast velikih kompozitora čije obljetnice rođenja i smrti obilježavamo ove godine. Tako ćemo se prisjetiti Bele Bartoka, u povodu 130. godišnjice njegova rođenja, Franca Liszta, u povodu 200. godišnjice njegova rođenja, Sergeja Prokofjeva, u povodu 120. godišnjice njegove smrti , Ottorina Respighia, u povodu 75. godišnjice njegove smrti i Modesta Petroviča Musorgskog, u povodu 130. godišnjice njegove smrti. Učenici će njihove skladbe izvoditi na klaviru, tamburi, harmonici i flauti, ponajviše Lisztovih kompozicija.