Moj prijatelj smetlar

Četvrtak, 28. travnja 2011.

„Moj prijatelj smetlar“ naziv je priče za djecu koju smo kazivali na Pričaonici Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec. Zanimljiva priča o radnom danu jednog smetlara i njegovih kolega pozorno su slušala i aktivno sudjelovala u razgovoru djeca Dječjeg vrtića Dobri i Dječjeg vrtića Vrbovec. Poučili smo ih kako zbrinuti otpad, kako razvrstati i reciklirati smeće, kako možemo preraditi staklo, željezo, papir te kako kuhinjski otpad možemo pretvoriti u kompost i time obogatiti zemlju u svojem vrtu. 

Na kraju priče smetlar Nikola imao je zanimljiv prijedlog za ljude koji nemaju vrt, a ne žele bacati organski otpad u smeće. Nikola je predložio da se kod kontejnera za staklo, pet ambalažu i papir smjesti „prerađivač organskog otpada“, prava svinja! Dakako, to nije moguće, ali je ova ideja smetlara Nikole nasmijala okupljenu djecu.