Prijave za programe osposobljavanja

Četvrtak, 7. rujna 2017.

U Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec u tijeku su prijave za programe osoposobljavanja za njegovatelja/icu i pomoćnog kuhara/icu. Nastava počinje početkom listopada mjeseca. Osposobljavanje za njegovateljice traje 560 sati od čega je teorijska i praktična nastava 350 sati, a praksa 210 sati. Nastava za pomoćne kuhar/ice traje traje 385 sati od čega je 145 teorijska nastava, a 240 praktična nastava. 

Detalji o uvjetima upisa i prijavama dostupni su pod linkom Obrazovanje, Osposobljavanja ili u Tajništvu Učilišta na 01-2791-115, e-mail: tajnistvo@pou-vrbovec.hr