Natječaj za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih u šk. godini 2020./21.

Četvrtak, 30. srpnja 2020.

U skladu sa Zakonom o ustanovama, a temeljem članka 35. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, članka 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i članka 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec na svojoj 14. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijelo je O D L U K U o upisu u programe obrazovanja odraslih u školskoj godini 2020./2021.

U školskoj godini 2020./2021. realizirat će se programi obrazovanja odraslih koje je verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovisno o interesima polaznika, a to su programi osnovne škole za odrasle te programi osposobljavanja za zanimanje: njegovatelj, pomoćni kuhar, pekar, kuhar, soboslikar-ličilac, tesar, keramičar, parket i krovopokrivač. Trajanje svakog pojedinog programa obrazovanja odraslih utvrđeno je pojedinačnim nastavnim planom i programom, a nastava je konzultativno-instruktivna.

U program osnovne škole za odrasle može se upisati osoba s navršenih 15 godina života, a u programe osposobljavanja osobe s navršenih 15 godina i završenom osnovnom školom.

Za upis u osnovnu školu za odrasle potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, svjedodžbu završenog razreda osnovne škole, domovnicu, rodni list, vjenčani list, OIB te ispunjenu upisnicu. Preslike izvornika javnih dokumenata POU Vrbovec čuva u dosjeu polaznika. Za upis u programe osposobljavanja potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, svjedodžbu završene osnovne škole, domovnicu, rodni list, vjenčani list, OIB te ispunjenu upisnicu. Preslike izvornika javnih dokumenata POU Vrbovec čuva u dosjeu polaznika. nog razreda osnovne škole, domovnicu, rodni list, vjenčani list, OIB te ispunjenu upisnicu. Preslike izvornika javnih dokumenata POU Vrbovec čuva u dosjeu polaznika. Za upis u programe osposobljavanja potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, svjedodžbu završene osnovne škole, domovnicu, rodni list, vjenčani list, OIB te ispunjenu upisnicu. Preslike izvornika javnih dokumenata POU Vrbovec čuva u dosjeu polaznika. 

Upis polaznika provodit će se od 17. kolovoza 2020. do 29. rujna 2020. godine. Nastava započinje odmah nakon popunjavanja obrazovnih grupa. U slučaju nepopunjenosti grupa prijave i upis produžuju se do 1. prosinca 2020. godine kada najkasnije treba započeti i nastava.

Upisi i nastava za obrazovne skupine koje će POU Vrbovec provoditi sukladno rezultatima različitih natječaja ili edukacija koje će se održavati u sklopu EU i drugih projekata mogu biti organizirani ranije ili kasnije, a nastava će se realizirati prema nastavnom planu i programu pojedinog obrazovnog programa. Prilikom upisa u programe obrazovanja odraslih POU Vrbovec dužno je sa svakim polaznikom sklopiti Ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obaveze, oblik i trajanje obrazovanja i način završetka obrazovanja.  

Detalji o upisu u programe obrazovanja odraslih dostupni su u Tajništvu Učilišta na 01-2791-115 ili na adresu elektroničke pošte obrazovanje@gmail.com.