Održano predavanje o hrvatsko-austrijskim kulturnim vezama

Četvrtak, 25. svibnja 2017.

U dvorani Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec jučer je održano predavanje na temu austijsko-hrvatskih kulturnih veza o kojima je izlagala muzikologinja Marijana Pintar. U uvodnom je dijelu govorila o himnama kao reprezentativnm pjesmama svake države koje izazivaju osjećaj ponosa i pripadnosti nekom narodu. Najstarija himna je engleska himna čiju su melodiju posuđivale i druge zemlje primjerice Lihtenštajn. Poznate su i španjolska, francuska, njemačka i austrijska himna za koju nas vežu zanimljivi detalji o kojima je gospođa Pintar detaljnije pričala. Naime, Paula von Preradović, unuka velikoga hrvatskoga pjesnika Petra Preradovića napisala je tekst današnje austijske himne, a uzore za melodiju austrijske himne koja joj je prethodila i upotrebljavala se do 1918. godine njezin autor, Joseph Hyden, našao je u napjevima gradišćanskih Hrvata. Na predavanju su, između ostalih, bili učenici Srednje škole Vrbovec koji su s pažnjom slušali glazbene primjere.

U plesnom dijelu nastupili su Ema Šolčić i Branko Banković plešući na austrijske skladbe. Predavanje je organizirano u suradnji s Austrijskim kulturnim institutom.