Prijave u programe za djecu i mladež

Utorak, 1. rujna 2015.

S početkom školske godine počinju upisi u programe za djecu i mladež u Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec. Upisati se može tečaj gitare, Dramska i Slikarska radionica, tečaj bubnjeva te tradicijska radionica.

Programi se održavaju u večernjim satima tijekom tjedna te vikendom prema dogovoru s polaznicima. Cijena ovisi o broju polaznika te vrsti tečaja. Detaljnije informacije o programima za djecu i mladež mogu se dobiti u Tajništvu POU Vrbovec svakodnevno od 7:00 do 15:00 sati, na telefon 01-2791-115, mobitel: 091-2791-115 te na e-mail: obrazovanje@pou-vrbovec.hr i kultura@pou-vrbovec.hr