Prijave za novi ciklus obrazovanja odraslih

Ponedjeljak, 2. veljače 2015.

U Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec u tijeku su prijave u obrazovne i kreativne programe za odrasle. Upisati se može u autoškolu, osnovnu školu za odrasle programe osposobljavanja za njegovatelje/ice, kuhare/ice, rukovatelje motornom pilom, motornom kosilicom, traktorom s priključcima, osposobljavanje za sigurno rukovanje pesticidima, osposobljavanje vozača koji prevoze opasan teret (ADR), CODE 95 (za vozače koji prevoze teret i putnike) i druge programe. Upisati se mogu i kreativni programi kao što je npr. tradicijska radionica.

Programi se održavaju u večernjim satima te subotom, a kreću odmah po formiranju grupe. Cijena ovisi o broju polaznika i broju održanih sati. Detaljnije informacije o programima dostupne su u Tajništvu Učilišta svakodnevno od 7:00 do 15:00 sati ili na telefon 2791-115, mobitel 091-2791-115 te na e-mail: kultura@pou-vrbovec.hr i obrazovanje@pou-vrbovec.hr