Tečaj baleta i sintesajzeraPučko otvoreno učilište Vrbovec upisuje nove polaznike tečaja baleta

Srijeda, 16. rujna 2009.

Pučko otvoreno učilište Vrbovec upisuje nove polaznike tečaja baleta i sintesajzera. U tečaj se mogu uključiti dosadašnji polaznici koji će nadograditi stečena znanja i vještine kao i početnici. Informacije i upisi na 2791-115, 091-2791-195 ili na adresu elektroničke pošte: pošalji mail. Nastava počinje u mjesecu listopadu. Plakat