Tečaj kukičanja

Ponedjeljak, 2. siječnja 2017.

U 2017. godini nastavljamo sa serijom tradicijskih radionica započetim 2011. godine. Na traženje naših dosadašnjih polaznica ovoga puta organiziramo radionicu kukičanja koja započinje u subotu, 14. siječnja 2017. godine. Radionicu će i ovoga puta voditi Ljiljana Stanko, a održavat će se do 11. veljače 2017. godine. Polaznicama je osiguran pribor i materijal za rad.

Upisi u radionicu kukičanja su u tijeku pa se možete javiti u Tajništvo na 01-2791-115 ili na kultura@pou-vrbovec.hr kako bi se prijavili na radionicu.