Tečaj održive uporabe pesticida

Petak, 19. prosinca 2014.

Pučko otvoreno učilište Vrbovec upisuje polaznike na tečaj održive uporabe pesticida. Ovaj tečaj moraju položiti svi poljoprivredni proizvođači (OPG-ovi, ostali poljoprivrednici), tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine te distributeri. Tečaj o održivoj uporabi pesticida mora se položiti do 26. studenoga 2015. godine jer se u protivnom u poljoprivrednim ljekarnama nakon toga roka sredstva za zaštitu bilja neće moći kupiti.

Uvjeti za upis: navršenih 18 godina, završena minimalno osnovna škola. S nastavom se kreće nakon formiranja grupe. Informacije za tečaj održive uporabe pesticida mogu se dobiti na tel. 01-2791-115, mobitel 091-2791-115 ili na mail obrazovanje@pou-vrbovec.hr.

Cilj ovoga tečaja je poučiti profesionalne korisnike pesticida njihovoj primjeni kako bi se smanjili rizici i štetni učinci uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te potaknula integrirana zaštita bilja i primjena alternativnih metoda ili postupaka.

Više o ovoj temi pogledajte u Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12.) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja (NN 38/13.).