Traži se instruktor/ica B kategorije

Ponedjeljak, 31. srpnja 2023.

Na temelju članka 36. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa instruktora/ice vožnje B kategorije, 1 izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme, na određeno, zamjena za bolovanje. Uvjeti: - SSS, instruktor/ica vožnje B kategorije, važeća dozvola instruktora/ice vožnje B kategorije.

Prijavu sa životopisom i kontakt podacima, preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi, preslikom domovnice, preslikom vozačke dozvole, preslikom dozvole instruktora/ice vožnje, preslikom uvjerenja o usavršavanju za instruktora/icu vožnje, preslikom knjižice stručne osposobljenosti te potvrdom o nekažnjavanju ne starijoj od 6 mjeseci dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu elektroničke pošte: tajnistvo@pou-vrbovec.hr Nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat/kinja je obavezan/a dostaviti izvornike ili ovjerene kopije tražene dokumentacije na uvid.

Natječaj je otvoren do 7. kolovoza 2023. godine. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.