Upiši program edukacije za dadilje

Petak, 9. rujna 2022.

U tijeku su prijave za osposobljavanje za dadilje. Riječ je o novom programu obrazovanja odraslih u našem učilištu koji će polaznicama omogućiti otvaranje obrta za čuvanje djece ili zapošljavanje kod osoba koje imaju takav obrt. Dadilje mogu čuvati djecu do 14 godina u svom prostoru, u domu obitelji koja ih je angažirala ili mogu raditi za nekog drugoga, a kao pomoćno osoblje mogu raditi i u vrtićima. Program edukacije traje 400 sati, a uključuje predavanja vježbe ta prktičnu nastavu u trajanju od 150 sati koja see provodi u obrtu za čuvanje djece. 

Program edukacije polaznicama sufinancira Grad Vrbovec. Nastava počinje čim se popuni grupa, a održavat će se u popodnevnim satima. Dodatne informacije i prijave na 01-2791-115, 091-2791-115 ili obrazovanje@pou-vrbovec.hr.