Uspješan nastup mladih vrbovečkih glazbenika

Četvrtak, 13. prosinca 2012.

Učenici Osnovne glazbene škole Vrbovec Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec uspješno su nastupili na 50. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe – komorni sastavi u Opatiji. Andreja Mijak i Antonija Rajtar nastupile su u kategoriji klavirskih dua te su osvojile priznanje s ostvarenih 88 bodova. Mentorica im je Maja Crnković. Kvartet harmonika kojeg su činili Karlo Vuk, Neven Bubnjar, Hrvoje Baštek i Mihael Mesar osvojili su treću nagradu s ostvarenih  92,54 bodova. Mentorica im je bila Mirjana Margetić. U kategoriji sastava (5-12 članova) tamburaši Tomislav Koprić, Ema Žnidar, Nikola Ramov, Renato Škarec, Mateo Palijan, Tea Horvatić, Marin Palikuća, Josip Klepec, Filip Presečki, Denis Domislović, Robert Petanjek i Ivan Butorac osvojili su drugu nagradu s ostvarenih 96,70 bodova. Mentor je bio Zlatko Farszky. Čestitamo na uspjehu!