CARDS program

Utorak, 10. ožujka 2009.

Pučko otvoreno učilište Vrbovec, kao ustanova koja se bavi i obrazovanjem odraslih, sudjelovalo je u CARDS 2004 programu razvijanja kurikuluma osnovnog obrazovanja odraslih. Projekt je financirala Europska unija, a u Hrvatskoj provodila Agencija za obrazovanje odraslih. Dvoje zaposlenika Učilišta polazilo je, između ostalog, radionice na kojima se raspravljalo o važećem programu osnovne škole za odrasle te kako ga prilagoditi potrebama korisnika s obzirom na razvoj tehnike i tehnologije te suvremenim metodama učenja.

Iskustva s radionica, predavanja te neformalnih razgovara sa sudionicima CARDS programa prenesena su ostalim zaposlenicima Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec koji sudjeluju u realizaciji obrazovanja odraslih te nastavnicima koji rade s odraslim polaznicima čime je osigurana diseminacija znanja i vještina.